Pořízení fotovoltaických elektráren 2023

            !!!!       NOVĚ OBRÁBĚNÍ A CNC OBRÁBĚNÍ      !!!!

 

Vítáme Vás na stránkách naší společnosti. Naše společnost byla založena v roce 2002 a působí v oblasti tvarového řezání plechů a následného prodeje výpalků, navazujících operací a ostatní strojírenské výroby. V roce 2012  jsme rozšířili výrobní prostory o cca 200 m, instalovali nový CNC ohraňovací lis DURMA 175T / 3000 mm a CN hydraulické tabulové nůžky DURMA 6,3 mm / 3000 mm.

Pro rok 2016 jsme připravili pro naše zákazníky nové pracoviště CNC vodního paprsku. Díky této jedinečné technologii jsme schopni dosahovat velmi přesných a precizních tvarů včetně . Na stroji lze obrábět různorodé materiály např. ocel, hliník, kámen, sklo, plasty, gumu, papír, polystyren a mnoho jiných.

Z důvodu rozšíření výroby jsme investovali do pořízení nových výrobních prostor. Vznikla tak oddělená výroba na zpracování nerez oceli a hliníku o výměře cca 500 m2. Dále nově vlastníme halu o výměře 750 m2 pro svařování konstrukčních celků do 5 tun. Finální povrchovou úpravu RAL a tryskání zajistíme v kooperaci.

Od roku 2014 dodáváme nerezové komponenty a potrubní rozvody pro stanice ČOV (čistírna odpadních vod) a ČS (čerpací stanice). Vyrábíme nerezové dosazovací nádrže, česle a česlicové koše, zásobníky a ostatní příslušenství.

 

Jsme držiteli certifikátu způsobilosti výrobce ČSN1090-2 a plnění požadavků na jakost při svařování dle ČSN EN 3834-2 a dozoru dle ČSN EN ISO 14731 

Pro rok 2020  jsme v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost instalovali nové CNC obráběcí centrum.